De beste geluidsisolatie: Welk type en merk is het beste?

Geluidsoverlast kan heel vervelend zijn, gelukkig kun je er met isolatie iets tegen doen. Bij geluidsisolatie zijn er twee verschillende soorten geluidsbronnen, namelijk geluid van buitenaf (zoals vliegtuigen of auto’s) en geluid van binnenuit (zoals voetstappen van een bovengelegen verdieping of stemmen). Hierin wordt weer onderscheid gemaakt tussen contactgeluiden en luchtgeluiden:

  • Luchtgeluiden verspreiden zich via de lucht, deze laten begrenzingsvlakken van de kamer trillen, wat voor geluid zorgt. Voorbeelden zijn muziek en praten.
  • Contactgeluiden ontstaan door trillingen in de constructie die op hun beurt de lucht doen trillen waardoor we het geluid kunnen waarnemen. Voorbeelden van contactgeluiden zijn voetstappen en zware vrachtwagens die voorbijrijden.

Welke soorten geluidsisolatie zijn er?

Er zijn speciale materialen voor akoestische isolatie. Is het hoofddoel akoestische isolatie? Dan zijn deze aan te raden. Kies bijvoorbeeld de Ultracoustic, Acoustifit of MW35 van Knauf Insulation. Daarnaast heeft elke isolatiemateriaal in meer of mindere mate een positief effect op het akoestische aspect. Is geluidsisolatie dus een mooie bijkomstigheid van het isoleren, dan kun je ook prima een standaard isolatiemateriaal kiezen.

 

Geluidsabsorptie-coëfficiënt /Geluidsisolatiewaarde

De mate waarin een materiaal geluid kan isoleren wordt over het algemeen aangegeven met de geluidreductiewaarde Rw in decibel. Hierbij geldt hoe hoger de R-waarde, hoe beter de geluidsisolatie. Een Rw van 40 dB zorgt ervoor dat bij een luchtgeluid van 60 dB binnen slechts 20 dB hiervan te horen is.

Niet bij alle materialen staat de geluidisolatiewaarde aangegeven, toch kun je zonder R-waarde een redelijke inschatting maken van het geluidsisolerende vermogen van een isolatiemateriaal. Er zijn twee eigenschappen die het geluidsisolerende vermogen van een materiaal verhogen. Zo absorbeert zacht isolatiemateriaal geluid beter dan hard isolatiemateriaal. Daarom zijn glas- en steenwol meer aan te raden dan harde isolatieplaten als PIR. Daarnaast speelt vanzelfsprekend de dikte een belangrijke rol. Hoe dikker het materiaal, hoe beter de geluidsisolatie.

Wat is beter als geluidsisolatie, glaswol of steenwol?

Steenwol heeft een iets betere geluidsisolatie dan glaswol de MW 35 van Knauf komt hier wel heel dicht bij in de buurt. Glaswol heeft bij eenzelfde dikte dan weer een betere warmte isolatiewaarde. Als het hoofddoel warmte-isolatie is, dan is glaswol in de meeste gevallen de beste optie. Wil je voornamelijk geluidsoverlast verminderen, dan is steenwol voor jou de beste optie.

Voorkom geluidslekken!

Voor het tegengaan van contactgeluiden is het belangrijk dat er geen geluidslekken zijn. Vergeet je dus een stuk te isoleren? Dan zal de geluidsisolatie slechts deels werken. Als je bijvoorbeeld de ruimte tussen je verdiepingsvloer niet volledig opvult, krijg je een soort klankkast waardoor je alsnog zowel de luchtgeluiden als contactgeluiden hoort. Controleer ook goed of geluid zich bijvoorbeeld niet via ventilatiekanalen, luchtroosters, spleten onder deuren of kieren kan verspreiden. Met PUR-schuim of afdicht strips kunnen eventuele kieren en spleten gedicht worden. Een raam kan ook een geluidslek zijn. Als de wanden heel goed geïsoleerd worden, maar het raam slechts enkelglas is, zal er alsnog veel geluid doorgelaten worden.

Kort samengevat

Elk isolatiemateriaal heeft in bepaalde zin nut voor het akoestisch isoleren. Steenwol en Knauf MW35 glaswol zijn hierbij de twee beste opties. Om het toepassen van het geluidsisolatiemateriaal het meeste effect te geven, dien je er voor te zorgen dat er geen geluidslekken zijn en je de ruimtes volledig opvult.