Privacybeleid

1. Inleiding

Wij van Goedkoopisolatiemateriaal , d/b/a ("wij", "we", "ons", "onze" of het "bedrijf") hechten waarde aan uw privacy en weten hoe belangrijk het is om uw gegevens te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft onze privacypraktijken voor de activiteiten die hieronder worden beschreven. In overeenstemming met uw rechten informeren wij u over de manier waarop wij informatie over personen verzamelen, bewaren, gebruiken en anderszins verwerken. In dit beleid verwijst "persoonsgegevens" naar alle gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere beschikbare gegevens een individu kunnen identificeren.

De kantoorlocaties waar Goedkoopisolatiemateriaal te vinden is goedkoopisolatiemateriaal.nl

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de hoogste privacyregelgeving. Als zodanig volgen we de verplichtingen van de volgende regelgeving:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU

Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op de websites en domeinen van Goedkoopisolatiemateriaal.

Het is niet van toepassing op toepassingen, websites, producten, diensten of platformen van derden die toegankelijk zijn via links (niet van Goedkoopisolatiemateriaal) die wij aan u kunnen verstrekken. Deze sites zijn in handen van derden en worden extern beheerd. Ze hebben hun eigen afzonderlijke praktijken aangaande privacy en gegevensverzameling. Op alle persoonsgegevens die u aan deze websites verstrekt, is het eigen privacybeleid van de derde partij van toepassing. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de handelingen of het beleid van deze onafhankelijke sites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke sites.

Verwerkingsactiviteiten

Dit beleid is van toepassing wanneer u interactie met ons heeft door het volgende te doen:

 • U maakt gebruik van onze toepassing en diensten als geautoriseerde gebruiker
 • U bezoekt een van onze websites die een link naar deze privacyverklaring bevatten

Dit privacybeleid werd gegenereerd door Enzuzo

2. Persoonsgegevens die we verzamelen

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Wanneer u een aankoop doet of probeert te doen, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

Deze omvatten:

 • Accountgegevens zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord
 • Betalingsgegevens zoals uw factuuradres, telefoonnummer, creditcard, debetkaart of andere betaalmethode

Wanneer u onze producten en/of functies gebruikt, verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Accountgegevens zoals uw naam, e-mailadres en wachtwoord
 • Betalingsgegevens zoals uw factuuradres, telefoonnummer, creditcard, debetkaart of andere betaalmethode

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

Van u. U kunt ons uw accountgegevens, betalingsgegevens, financiële gegevens, demografische gegevens, aankoopgegevens, content, feedback en productgegevens verstrekken door formulieren in te vullen, onze producten of diensten te gebruiken, online gegevens in te voeren of door met ons te corresponderen via post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U maakt een account aan of koopt producten op onze website;
 • U gebruikt onze producten of diensten;
 • U maakt content via onze producten of diensten;
 • U geeft uw interesse in onze producten of diensten aan;
 • U downloadt software en/of onze mobiele app;
 • U abonneert zich op onze nieuwsbrief;
 • U vult een vrijwillig marktonderzoek in;
 • U neemt contact met ons op over een vraag of om een probleem te melden (via telefoon, e-mail, sociale media of berichtendienst);
 • U meldt zich aan op onze website via sociale media;

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Wanneer u inteactie heeft met onze website, kunnen wij automatisch de volgende soorten gegevens verzamelen (alle zoals hierboven beschreven): apparaatgegevens over uw apparatuur, gebruiksgegevens over uw surfacties en -patronen en contactgegevens waar taken uitgevoerd via onze website onvoltooid blijven, zoals niet-afgeronde bestellingen of verlaten winkelmandjes. Wij verzamelen deze gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere soortgelijke technologieën. Zie het onderdeel Cookies hieronder voor meer informatie.

Derden: Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden, waaronder:

 • Account- en betalingsgegevens van andere personen wanneer zij een geschenk voor u kopen op onze website;
 • Apparaat- en gebruiksgegevens van derden, waaronder analyseaanbieders zoals Google;
 • Account- en betalingsgegevens van sociale-mediaplatformen wanneer u zich aanmeldt op onze website via dergelijke sociale-mediaplatformen;
 • Content van communicatiediensten, waaronder e-mailaanbieders en sociale netwerken, wanneer u ons toestemming geeft voor toegang tot uw gegevens bij dergelijke derdendiensten of -netwerken;
 • Account- en betalingsgegevens van derden, waaronder organisaties (zoals wetshandhavingsinstanties), verenigingen en groepen, die gegevens delen voor de doeleinden van fraudepreventie en -opsporing en kredietrisicovermindering; en
 • Account-, betalings- en financiële gegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten.

Als u ons of onze dienstverleners persoonsgegevens over andere personen verstrekt, verklaart u dat u hiertoe bevoegd bent en erkent u dat deze gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit beleid. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens ten onrechte aan ons zijn verstrekt, of om anderszins uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in het onderdeel "Contact" hieronder.

Apparaat- en gebruiksgegevens

Wanneer u een website van Goedkoopisolatiemateriaal bezoekt, verzamelen en bewaren wij automatisch gegevens over uw bezoek met behulp van browsercookies (bestanden die door ons naar uw computer worden gestuurd) of soortgelijke technologieën. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies automatisch worden geweigerd, of dat u een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. De helpfunctie van de meeste browsers geeft informatie over het accepteren en uitschakelen van cookies en het ontvangen van een melding wanneer een cookie wordt verzonden. Als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige functies van onze dienst niet kunt gebruiken. Wij raden u dus aan deze ingeschakeld te laten.

Wij verwerken ook gegevens wanneer u onze diensten en producten gebruikt. Deze gegevens kunnen onder meer bestaan uit:

 • Apparaat-ID's
 • IP-adres
 • Tijdstempels
 • Locatiegegevens
 • Tijdzone

Gegevens die wij verzamelen van derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen van derden, zoals bedrijven die geabonneerd zijn op diensten van Goedkoopisolatiemateriaal, partners en andere bronnen. Deze persoonsgegevens worden niet door ons verzameld maar door een derde en zijn onderworpen aan het eigen afzonderlijke privacy- en gegevensverzamelingsbeleid van de betreffende derde. Wij hebben geen controle over of inspraak in de manier waarop uw persoonsgegevens door derden worden behandeld. Zoals altijd heeft u het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren. Als u vragen heeft, dient u eerst contact op te nemen met de betreffende derde voor meer informatie over uw persoonsgegevens. Als die derde niet reageert op uw verzoek, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Goedkoopisolatiemateriaal (contactgegevens hieronder).

Onze websites en diensten kunnen links bevatten naar andere websites, toepassingen en diensten die door derden worden onderhouden. De privacyverklaringen van die derden zijn van toepassing op de gegevenspraktijken van dergelijke andere diensten of van sociale-medianetwerken die onze officiële sociale-mediapagina’s hosten. Wij raden u aan deze te bekijken om de privacypraktijken van die derden beter te begrijpen.

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens met uw toestemming om onze producten en diensten te leveren, te onderhouden en te ontwikkelen en om te begrijpen hoe wij deze kunnen verbeteren.

Deze doeleinden zijn onder andere:

 • Onze producten en diensten leveren, ontwikkelen en verbeteren
 • Onze producten en diensten leveren, onderhouden, debuggen en verbeteren
 • U toegang geven tot de diensten van Goedkoopisolatiemateriaal en accounts aanmaken
 • U voorzien van technische en klantenondersteuning

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om een product of dienst te leveren, doen wij dat omdat het noodzakelijk is om contractuele verplichtingen na te komen. De hierboven beschreven verwerking is noodzakelijk volgens ons gerechtvaardigd belang om producten en diensten te leveren, om onze relatie met u te onderhouden en om ons bedrijf te beschermen tegen bijvoorbeeld fraude. Uw toestemming is vereist om de dienstverlening aan u op te starten. Nieuwe toestemming is vereist als het soort verzamelde gegevens wijzigt. Binnen onze overeenkomst is het mogelijk dat, als u geen toestemming geeft, sommige diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Derdentools

We gebruiken deze derdentools om uw gegevens op te slaan:

 • Shopify

Internationale overdracht en opslag van gegevens

Waar mogelijk bewaren en verwerken wij gegevens op servers in de algemene geografische regio waar u woont (let op: dit is mogelijk niet in het land waar u woont). Specifiek voor bedrijven in Europa hebben wij servers in de Europese Economische Ruimte (EER). Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen naar en bewaard op servers buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied waar de gegevenswetgeving kan verschillen van die in uw rechtsgebied. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld. Meer informatie over deze bepalingen vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

Delen en verstrekken van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden op de manieren die in dit beleid zijn uiteengezet of worden uiteengezet op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld.

Onze online winkel wordt beheerd door Shopify. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw persoonsgegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy

Wij gebruiken ook Google Analytics om te begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken. U kunt hier meer lezen over hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te voorzien van gerichte marketing via advertenties of communicatie (zoals nieuwsbrieven).

Voor meer informatie over de werking van gerichte reclame kunt u terecht op de informatiepagina van het Network Advertising Initiative ("NAI") op http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work

U kunt zich ook afmelden voor een aantal van deze diensten door het afmeldportaal van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op: http://optout.aboutads.info/

Wettelijke verplichting

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken of verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in verband met een verzoek van een openbare of overheidsinstantie, in verband met een juridische of gerechtelijke procedure, om verlies van leven of letsel te voorkomen of om onze rechten of eigendommen te beschermen. Waar mogelijk en praktisch haalbaar, zullen wij u van tevoren op de hoogte brengen van een dergelijke verstrekking.

Dienstverleners en andere derden

We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners, onafhankelijke opdrachtnemers, agentschappen of consultants om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met marketingbureaus, databasedienstverleners, dienstverleners voor back-up en noodherstel, e-mailaanbieders en anderen, maar alleen om onze producten en diensten te onderhouden en te verbeteren. Voor meer informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen met behulp van de informatie in het onderdeel "Contact" hieronder.

3. Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met gegevens dat uw browser opslaat op uw apparaat. De gegevens in dit bestand worden doorgaans gedeeld met de eigenaar van de website, evenals met potentiële partners en derden van dat bedrijf. Het verzamelen van deze gegevens kan worden gebruikt voor het functioneren van de website en/of om uw ervaring te verbeteren.

Hoe wij cookies gebruiken

 • Om u de best mogelijke ervaring te bieden, gebruiken we de volgende soorten cookies:
 • Voorkeuren.
  • Wij gebruiken voorkeurencookies om ons te helpen onthouden hoe u onze dienst het liefst gebruikt.
 • Analyse. Wij verzamelen analysegegevens over het soort mensen dat onze website bezoekt om onze diensten en producten te verbeteren.
4. Fusie of overname

Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

5. Hoe wij uw gegevens veilig houden

Wij beschikken over passende organisatorische waarborgen en beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies, gebruik of toegang op ongeoorloofde wijze, wijziging of bekendmaking.

De communicatie tussen uw browser en onze website verloopt via een beveiligde, versleutelde verbinding wanneer het uw persoonsgegevens betreft.

Wij eisen van elke derde die wordt gecontracteerd om uw persoonsgegevens te verwerken namens ons dat deze veiligheidsmaatregelen treft om uw gegevens te beschermen en deze behandelt in overeenstemming met de wet.

In het ongelukkige geval van een inbreuk op persoonsgegevens zullen wij u en elke toepasselijke toezichthouder daarvan in kennis stellen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

Afhankelijk van uw geografische locatie en uw nationaliteit worden uw rechten bepaald door de lokale privacywetgeving. Deze rechten kunnen de volgende omvatten:

 • Recht op inzage (PIPEDA, AVG artikel 15, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)

  U heeft het recht om te vernemen of wij uw persoonsgegevens verwerken en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op correctie (PIPEDA, AVG artikel 16, CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, LGPD, POPIA)

  U heeft het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden (recht op wissing) (AVG artikel 17, CCPA/CPRA, CPA, VCDPA, CTDPA, UCPA, LGPD, POPIA)

  U heeft het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, tenzij wij dergelijke gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.
 • Recht op beperking van de verwerking (AVG artikel 18, LGPD)

  U heeft het recht om onze beperking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. In dat geval zullen wij uw gegevens niet verwerken voor enig ander doeleinde dan ze opslaan.
 • Recht op overdraagbaarheid (PIPEDA, AVG artikel 20, LGPD)

  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben te ontvangen in een gestructureerde, elektronische vorm en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien (a) het gaat om persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, en (b) wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren met u of een derde die gebruikmaakt van de diensten van .
 • Recht op bezwaar (AVG artikel 21, LGPD, POPIA)

  Wanneer de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang is, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen uw verzoek inwilligen, tenzij wij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of indien wij de persoonsgegevens moeten blijven verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Klacht indienen (AVG artikel 77, LGPD, POPIA)

  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

  Als u zich in de EER bevindt, bezoek dan deze website (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl) voor een overzicht van de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming.

Intrekking van de toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u zich wilt afmelden van marketingberichten die u van ons ontvangt. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op met behulp van de gegevens onderaan deze pagina.

Uw rechten uitoefenen

U kunt een verzoek indienen om een van deze rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen door het verzoek naar ons privacyteam te sturen met behulp van het onderstaande formulier.

Voor uw eigen privacy en veiligheid kunnen wij u, naar ons goeddunken, vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken.

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid te allen tijde wijzigen. Als wij dit beleid wijzigen, plaatsen wij een bijgewerkte versie van dit beleid op deze website. Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, wordt u gevraagd ons privacybeleid te lezen en te accepteren. Op deze manier kunnen wij uw acceptatie registreren en u op de hoogte stellen van eventuele toekomstige wijzigingen in dit beleid.

8. Contact

Om een kopie van uw gegevens aan te vragen, u af te melden van onze e-maillijst, te vragen uw gegevens te verwijderen of een vraag te stellen over uw privacy, hebben we het proces eenvoudig gemaakt:

Om contact met ons op te nemen, kunt u e-mailen naar verkoop@goedkoopisolatiemateriaal.nl

Schrijf ons op:

Functionaris voor gegevensbescherming van Goedkoopisolatiemateriaal

Industriestraat 9, Stadskanaal, , 9502 EJ, Netherlands

Laatst bijgewerkt: 7/2/2024
Aangedreven door Enzuzo
.