Vocht

Luchtdichtheid en dampdichtheid van hellende daken

Wie zijn woning wenst te beschermen tegen de kou en/of de warmte, doet dit door doordacht te isoleren.

Als je gaat isoleren moet je tevens rekening houden met de luchtdichtheid van het te isoleren gedeelte. 

Een goede luchtdichtheid van het hellende dak heeft tal van voordelen, zoals:

  • het verhinderen van luchtstromingen die kunnen optreden van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Deze luchtstromingen hebben een negatieve impact op het wooncomfort en zorgen in de winter voor een hoger energieverbruik omdat er meer koude lucht verwarmd moet worden;
  • het uitsluiten van eventuele luchtcirculaties rond de isolerende laag;
  • het garanderen van een goede akoestische kwaliteit van het dak;
  • de bescherming van de isolerende laag tegen vochtproblemen, schimmelvorming en/of corrosie als gevolg van condensatie.

Bij een geïsoleerde daksectie kan je de luchtdichtheid verzekeren door onder de niet-luchtdichte isolatieplaten een luchtscherm aan te brengen (bijv. polyethyleenfolie, bepleistering, gipskarton). De isolatie dien je zo te plaatsen zodat er tussen het onderdak en de isolatie geen restspouw ontstaat. Bij lichte constructies, die het verwarmde volume scheiden van de buitenlucht, dien je naast de luchtdichtheid ook aandacht te schenken aan de dampdichtheid van de constructie. Knauf Insulation biedt hiervoor verschillende materialen en accessoires aan binnen het LDS gamma (Luchtdicht Damp Systeem), die tegelijk de functie van dampdichtheid en luchtdichtheid kunnen vervullen.

Dampdichtheid

Wanneer een materiaal aan de ene zijde in contact staat met lucht met een lagere dampdruk dan aan de andere zijde zal door het verschil in dampdruk waterdamp stromen door het materiaal. Er ontstaat dus een dampstroom. Dit verschijnsel heet waterdampdiffusie of dampdiffusie. De hoeveelheid damp, die door een constructie getransporteerd wordt, is afhankelijk van de grootte van het verschil in dampdruk en de mate waarin de constructie weerstand biedt tegen deze dampdiffusie. Indien de weerstand van de materialen in een dakconstructie laag is, zal er een grote hoeveelheid damp door de constructie stromen die, éénmaal afgekoeld, zal condenseren en zal leiden tot schimmelvorming en schade.

Dampdiffusieweerstand

De weerstand tegen damp van een materiaal wordt gekarakteriseerd door zijn dampdiffusie-coëfficiënt, aangeduid door het symbool μ. Deze coëfficiënt is dimensieloos en geeft de verhouding weer van de dampweerstand van het materiaal ten opzichte van de dampweerstand van een luchtlaag van eenzelfde dikte. De dampdiffusieweerstand μd (of Sd) van een materiaal wordt dus gevonden door de μ-waarde van het materiaal te vermenigvuldigen met de dikte van het materiaal, uitgedrukt in meter. Hoe hoger deze waarde, des te beter zijn weerstand.

Bij het ontwerp van hellende daken dien je ervoor te zorgen dat de dampdichte lagen aan de warme zijde van de isolatie geplaatst worden en damp-open materialen aan de koude zijde. Op die manier beperk je de accumulatie en het afdruppelen van eventueel gevormd condensaat in de dakschil.

Ventilatie

Een goede luchtdichtheid verhindert en beperkt ongecontroleerde en ongewenste luchtinfiltraties in het beschermde volume. Het is dus noodzakelijk dat je voor jouw eigen comfort en gezondheid de woning ventileert om een voldoende luchtkwaliteit te garanderen.

Het doel van een ventilatie is enerzijds de afvoer van vervuilde, slechte binnenlucht, geproduceerd door menselijke activiteiten (bijv. door vochtigheid en geuren) of bepaalde materialen. Anderzijds wens je vooral het gebouw te beschermen tegen vochtschade en ongezonde schimmelvorming.