R-Waarde en lambda waarde

Bij het kiezen van isolatiemateriaal kom je vaak in aanraking met verschillende waarden. Het is belangrijk om te begrijpen wat deze waarden betekenen en waar je op moet letten. 

Relevante waarden voor isolatiemateriaal

Bij het selecteren van isolatiemateriaal zijn er twee waarden die extra belangrijk zijn om rekening mee te houden: de lambda waarde en de R-waarde (ook bekend als Rd-waarde). Hoewel je bij het zoeken naar isolatie mogelijk ook de U- en Rc-waarden tegenkomt, zijn deze minder relevant voor de aanschaf van isolatiemateriaal.

Wat is de lambda waarde?

De lambda waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat door het isolatiemateriaal. Hoe lager de lambda waarde, hoe beter het materiaal warmte vasthoudt. De dikte van de isolatie wordt hierbij niet in beschouwing genomen, alleen de dichtheid. Dunne isolatie met een lage lambda waarde kan dus een hoge isolatiewaarde hebben.

Hoe wordt de lambda waarde berekend?

De Knauf Naturoll glaswol producten worden vernoemd naar hun lambda waarde. Bijvoorbeeld, Naturoll 037 heeft een lambda-waarde van 0,037. Glaswol varieert meestal tussen de lambda waardes van 0,031 en 0,037, terwijl PIR isolatiemateriaal lage lambda waardes heeft (rond 0,022) en steenwol hogere lambda waardes (0,035-0,04).

Wat is de Rd-waarde?

De Rd-waarde, ook wel R-waarde genoemd, houdt rekening met de dichtheid en de dikte van het isolatiemateriaal. Het is een goede maatstaf om het effect van het isolatiemateriaal te beoordelen. De Rd-waarde kan worden berekend door de dikte van de isolatie in meters te delen door de lambda waarde.

Hoe bereken je de Rd-waarde?

Stel dat je isolatiemateriaal van 20 cm dik hebt en je isoleert met glaswol van Naturoll 037. Dan is de Rd-waarde: 0,2 / 0,037 = 5,4 Rd. Bij onze producten vind je altijd een Rd-waarde, waardoor je precies weet welke isolatiewaarde je kunt verwachten. De Rd-waarde van je isolatie is ook belangrijk voor subsidies. Bijvoorbeeld, je komt in aanmerking voor subsidie voor dakisolatie wanneer de isolatie een minimale Rd-waarde van 3,5 heeft. 

Lambada waarde per isolatiemateriaal

Type λ [W/mK]

Glaswol 0,031 - 0,037
PIR 0,021 - 0,026
Steenwol 0,035 - 0,04
EPS 0,031 - 0,045
Vlas 0,038
Houtwol 0,038 - 0,045

Overige belangrijke waarden

Bij het kiezen van isolatiemateriaal is het belangrijk om naast de lambda waarde en de Rd-waarde ook rekening te houden met andere factoren. Enkele relevante factoren zijn:

U-waarde: De U-waarde (ook bekend als warmtedoorgangscoëfficiënt) geeft aan hoeveel warmte er per seconde per vierkante meter verloren gaat door het materiaal. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatiewaarde van het materiaal. Het is vooral van belang bij het isoleren van ramen, deuren en gevels.

Rc-waarde: De Rc-waarde is de warmteweerstand van de complete constructie, inclusief isolatiemateriaal, binnen- en buitenafwerking. Het geeft aan hoe goed de gehele constructie warmte tegenhoudt. Een hogere Rc-waarde duidt op een betere isolatie.

Geluidsabsorptie: Naast warmte-isolatie kan isolatiemateriaal ook geluid absorberen en zo bijdragen aan geluidsisolatie. De geluidsabsorptiecoëfficiënt wordt uitgedrukt met de waarde α. Hoe hoger de α-waarde, hoe beter het materiaal geluid absorbeert.

Brandveiligheid: Bij het kiezen van isolatiemateriaal is het belangrijk om ook naar de brandveiligheid te kijken. Sommige materialen zijn beter bestand tegen brand dan andere. Let daarom op de brandklasse van het isolatiemateriaal.

Advies

Ons advies is om altijd zo dik mogelijk te isoleren. Wanneer je voldoende ruimte hebt en dik isoleert, is het niet noodzakelijk om een lage lambda waarde te hebben om een hoge Rd-waarde te bereiken. Als er echter beperkte ruimte is, is het raadzaam om een product te kiezen met een hoge dichtheid en dus een lage lambda waarde.

Heb je nog vragen over R-waarde en Lambda waarde of wil je graag advies voor het maken van een keuze tussen isolatiematerialen? Neem gerust contact met ons op.