Veiligheid bij isoleren

Veiligheid bij isoleren

Veiligheid is tijdens het isoleren enorm belangrijk. Er zijn een aantal stappen die ondernomen kunnen worden om de veiligheid te verhogen.

Gouden regels

De ‘gouden’ regels bij de verwerking van glaswol/steenwol :
 • Gebruik geschikte werkkleding
 • Ventileer de werkplek
 • Gebruik een mes indien nodig
 • Water sprenkelen vermindert stof
 • Verwijder stof van de werkplek
 • Houd de werkplek schoon
 • Na het werk grondig handen wassen
 • Vraag om gebruikersinformatie

Brandveiligheid

Brandveilige bouwmaterialen vormen de basis voor een brandveilig gebouw. Rockwool heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandwerende isolatie. Op het gebied van brandveiligheid hebben ze een behoorlijke expertise. Bouwmaterialen worden aan de hand van hun brandgedrag en -reactie ingedeeld in een van de zeven Euro-brandklassen: A1, A2, B, C, D, E en F. Euro-brandklasse A1 geldt daarbij als de beste kwalificatie en klasse F als slechtste. De niet-geteste producten worden ook in deze categorie geplaatst. Om tot een objectieve classificatie te komen, worden de bouwmaterialen onderworpen aan vier kleinschalige brandtesten. Dit zijn: de Kleine Vlam Test, de Single Burning Item Test (SBI-Test), de Calorische Bom Test en de ISO-oven Test. Voor wat betreft ROCKWOOL steenwol hebben deze testen het volgende aangetoond: ROCKWOOL steenwol ...
 • ... is onbrandbaar (ISO-oventest)
 • ... draagt nagenoeg niet bij aan de brandlast (Calorische Bom Test). Het hoeft daarom ook niet te worden meegenomen in de berekening van de vuurbelasting
 • ... is niet ontvlambaar (Kleine Vlam Test)
 • ... draagt niet bij aan branduitbreiding en veroorzaakt nauwelijks of geen rook en geen druppelvorming (SBI-Test BIJ 30 Kw).

Op basis van deze resultaten is ROCKWOOL steenwol geclassificeerd in de Euro-brandklasse A1.

Negen basiseisen van brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 beschrijft de volgende negen basiseisen van brandveiligheid:
 1. Voorkom het ontstaan van brand
 2. Zorg ervoor dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen
 3. Check dat er brandalarmering aanwezig is
 4. Zorg voor blusmiddelen
 5. Maak veilige vluchtroutes
 6. Zorg voor brandcompartimentering
 7. Bescherm de hoofddraagconstructie tegen brand
 8. Zorg voor voorzieningen voor de brandweer
 9. Zorg voor adequate controle en onderhoud