Is een luchtspouw nodig bij dakisolatie?

Is een luchtspouw nodig bij dakisolatie?

Dakisolatie is een van de meeste voorkomende vormen van isolatie bij na-isolatie. Als je van plan bent je dak te isoleren, wil je natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement behalen. Een van de vragen die vaak ontstaat, is of het nodig is om een luchtspouw te laten tussen het dakbeschot en de isolatie. Dit met meestal als achterliggende gedachte dat het nodig is ervoor te zorgen dat er geventileerd wordt tussen het isolatiemateriaal en dakconstructie. Maar klopt deze gedachte wel? Het antwoord op de vraag is nee, ventilatie moet plaatsvinden via ventilatieopeningen zoals roosters en dakramen en niet via de dakconstructie. Luchtstroming achter het isolatiemateriaal zal zorgen voor warmteverlies. Voor een optimale werking is het van belang dat er isolatiemateriaal tot tegen het onderdak wordt aangebracht.

Maar stilstaande lucht isoleert toch?

Soms wordt het argument aangehaald dat stilstaande lucht ook isoleert en dat men daarom beter het zekere voor het onzekere kan nemen. Wij raden dit echter af. Het klopt dat stilstaande lucht enige isolerende werking heeft, maar de isolatiewaarde van 5 cm stilstaande lucht is ongeveer 7 keer zo laag als 5 cm isolatiemateriaal. En dit gaat alleen op als er ook daadwerkelijk sprake is van geheel stilstaande lucht. Hier zal bij dakisolatie geen sprake van zijn omdat er luchttoevoer is via de dakpannen, waardoor er luchtcirculatie ontstaat in de luchtspouw. Deze luchtcirculatie zal zorgen voor warmteafgifte en hierdoor de isolerende werking van de isolatie verminderen. Daarnaast kan het in de winter voor problemen zorgen. De buitenlucht heeft in de winter een hoge luchtvochtigheid en deze aanvoer van vocht zal nadelige gevolgen hebben voor het dakbeschot en wanneer deze het isolatiemateriaal binnendringt.

Aandachtspunten tijdens het isoleren

Bij het isoleren is het van belang dat er een damp-remmende laag aan de warme binnenzijde wordt geplaatst, waarbij alle naden en kieren goed zijn afgeplakt. Hiervoor is Miofol 125S of PE-folie 1.5x50m zeer geschikt. Er is ook glaswol en steenwol isolatie te verkrijgen die voorzien zijn van een damp-remmende bekleding. Dit zorgt voor een fikse tijdsbesparing tijdens het isoleren! Daarnaast is het belangrijk dat het hele dakbeschot luchtdicht is. Als er kieren en naden zitten in het dakbeschot moeten deze worden afgedicht met PUR of kit om te voorkomen dat er luchtstroming achter de isolatie kan ontstaan. Vervolgens moet er aan de buitenzijde (de koude kant) nog een damp-open of dampdoorlatende folie worden toegepast.