Vraag en antwoord

Is geluidsisolatie hetzelfde als geluidsabsorptie?

De twee begrippen worden wel eens door elkaar gehaald, hoewel er iets totaal anders mee bedoeld wordt. Geluidsisolatie betekent het tegenhouden van geluid tussen twee ruimten onderling. Hiertoe dienen de scheidende constructies optimaal akoestisch geïsoleerd te worden. Geluidabsorptie daarentegen heeft maar met één binnenruimte te maken en wordt bepaald door de hoeveelheid geluid die binnen die bepaalde ruimte door wanden, vloeren, gordijnen… wordt geabsorbeerd. In een grote, kale ruimte met harde wanden en vloeren en zonder meubilering is de geluidabsorptie klein en de geluidweerkaatsing groot. Deze ruimte zal hol klinken en aanleiding geven tot een nagalmeffect. Hoe meer zachte, dempende elementen in de ruimte aanwezig zijn, hoe beter de absorptie en hoe minder nagalm.

Is glaswol milieuvriendelijk?
Is glaswol schadelijk voor de gezondheid?

Absoluut niet, daarover kunnen we kort en duidelijk zijn.
Glaswol is:

  • Veilig in toepassing en gebruik
  • Niet kankerverwekkend en geen risico voor de gezondheid volgens de Richtlijn 97/69/EC van de Europese Commissie: glaswol valt hiervoor onder dezelfde categorie als o.a. thee.
  • Vrij van drijfgassen en insecticiden
  • Chemisch neutraalvrij van vlamvertragende en grondwater-verontreinigende chemische additieven
Lost isoleren een vochtprobleem op?
Moet ik een ventilatieruimte tussen de isolatie en het onderdak voorzien?
Moet ik mijn akoestische isolatie apart voorzien, naast mijn thermische isolatie?

Wie zijn isolatie op een oordeelkundige manier kiest, kan beide combineren. Met ISOVER glaswol sla je twee vliegen in 1 klap. Dankzij de open vezelstructuur kan hinderlijk geluid gedempt worden in de wol en bovendien zorgt de stilstaande lucht tussen de vezeltjes voor de thermische isolatie.
Een hellend dak is een massa-veer-massasysteem. De eerste massa wordt gevormd door de pannen en het onderdak. De tweede massa bestaat uit de binnenafwerking met gipskartonplaten. Daartussen bevindt zich de dakisolatie, die als veer optreedt. Om het geluid efficiënt te dempen, is het aangewezen de binnenafwerking trillingvrij te bevestigen. De isolatie moet ook soepel zijn, zodat deze het geluid kan dempen. Harde isolatie (schuimplaten) werkt NIET als ‘veer’ en geeft de trillingen door. Wil men een zo hoog mogelijk akoestisch comfort, dan heeft men er alle belang bij een zo dik mogelijke laag glaswol te plaatsen; de densiteit speelt hierin geen rol ! Het vervangen van een 10cm dikke schuimisolatie door een even dikke laag minerale wol, levert een winst op van 10 dB. In de praktijk betekent dit een halvering van het geluid.

Moet je naast de isolatie ook ventilatie voorzien?
Neemt glaswol water op?

Dit is helemaal fout omwille van volgende redenen: glaswolisolatie neemt geen water op. De vezels werken ongeveer als de veren van een eend. Hun oppervlakte is zo klein, dat ze geen watermoleculen kunnen opnemen, integendeel ze stoten water af. Drijf uw geluk echter niet te ver: glaswolisolatie die eerst dagenlang onbeschermd in de regen ligt op een werf en pas dan geplaatst wordt, kan toch een zekere hoeveelheid water bevatten, niet in maar tussen de vezels. Bij normaal gebruik stelt het probleem zich echter niet.

Wat betekenen de begrippen λD, RD en U?

De λD

= gedeclareerde lambda-waarde (W/m.K) van een materiaal, is de warmtegeleidingscoëfficiënt. = de warmtehoeveelheid die een materiaal doorkruist om 1° (K of C) temperatuurverschil te verkrijgen tussen twee zijden, gescheiden door 1 m dikte.

Hoe lager de λD, hoe hoger het isolatievermogen van een materiaal.

De RD

= thermische weerstand (m².K/W) van een materiaal in functie van de dikte en de lambda-waarde van dit materiaal. = bepaalt het vermogen van een homogeen materiaal om het doorlaten van warmte tegen te gaan.

Hoe hoger de RD, hoe hoger het isolatievermogen van een materiaal.

De U

= warmte-overgangscoëfficiënt van een wand (W/m².K). = hoeveelheid warmte die door een wand kan dringen, per tijdseenheid, per oppervlakte-eenheid en per gemeten temperatuurverschil tussen het klimaat aan elke kant vaneen wand.

Hoe lager de U-waarde, hoe hoger het isolatievermogen van een wand.

Wat is geschikte geluidsisolatie?

Met het oog op een aangepaste isolatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen luchtgeluid en contactgeluid. In het geval van luchtgeluid brengt een geluidsbron de lucht aan het trillen. Wanneer deze trillingen op ons trommelvlies terecht komen, ervaren we ze als geluid. Voorbeelden van dergelijk luchtgeluid: de menselijke stem, TV en HiFi-apparaten, muziekinstrumenten…
Deze luchtgeluiden kunnen zich voortplanten van buiten naar binnen, tussen 2 ruimtes, in hetzelfde of in een aanpalend gebouw (eigen radio of TV van de buren) en ook van binnen naar buiten. Van contactgeluid spreekt men wanneer de constructie rechtstreeks aan het trillen wordt gebracht door een geluidsbron. Die trilling plant zich in de constructie voort en brengt de lucht in een andere ruimte aan het trillen. Een voorbeeld: hoge hakken, een dichtslaande deur, het inkloppen van een spijker in de muur, stoelpoten op een harde vloer … Vaak hebben we met combinaties van lucht- en contactgeluid te maken: een piano bijvoorbeeld stuurt luchtgeluid dwars door de houten vloer, maar via diezelfde vloer produceert hij ook contactgeluid.

Wat is het onderscheid tussen luchtgeluid en contactgeluid?

Met het oog op een aangepaste isolatie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen luchtgeluid en contactgeluid.

In het geval van luchtgeluid brengt een geluidsbron de lucht aan het trillen. Wanneer deze trillingen op ons trommelvlies terecht komen, ervaren we ze als geluid. Voorbeelden van dergelijk luchtgeluid: de menselijke stem, TV en HiFi-apparaten, muziekinstrumenten…Deze luchtgeluiden kunnen zich voortplanten van buiten naar binnen, tussen 2 ruimtes, in hetzelfde of in een aanpalend gebouw (eigen radio of TV van de buren) en ook van binnen naar buiten.

Van contactgeluid spreekt men wanneer de constructie rechtstreeks aan het trillen wordt gebracht door een geluidsbron. Die trilling plant zich in de constructie voort en brengt de lucht in een andere ruimte aan het trillen. Een voorbeeld: hoge hakken, een dichtslaande deur, het inkloppen van een spijker in de muur, stoelpoten op een harde vloer … Vaak hebben we met combinaties van lucht- en contactgeluid te maken: een piano bijvoorbeeld stuurt luchtgeluid dwars door de houten vloer, maar via diezelfde vloer produceert hij ook contactgeluid.

Zorgt een extra luchtspouw in de spouwmuur voor bijkomende isolatie?
Zorgt extra isoleren voor condensatie en schimmelvorming?

Laat u niet misleiden door dergelijke foute geruchten en beweringen. Het is immers onomstootbaar vastgesteld en bewezen dat enkel daar problemen optreden waar de isolatie ontbreekt of verkeerd werd aangebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *