Kies nu voor energiebesparing!

Knauf Insulation is zich ervan bewust dat iedereen een rol heeft in de weg naar een duurzamere toekomst. Als snelst groeiende isolatieproducent, nemen we onze verantwoordelijkheid op gebied van milieu-impact. Kies nu voor energiebesparing, is niet zomaar een uitdrukking, maar ons standpunt voor een duurzamere toekomst.

Het effect van ons energieverbruik is zichtbaar

Er wordt meer energie verbruikt in gebouwen dan in transport of industrie en dit is zorgwekkend.

Ons energieverbruik zorgt voor een klimaatverandering en wij ondermijnen onze energiezekerheid. Een groot deel van deze energie gaat verloren omdat deze niet efficiënt gebruikt wordt. Het grootste probleem is echter de dramatische stijging van schadelijke CO2-uitstoot, die het rechtstreekse gevolg is van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Als we nu niet kiezen voor energiebesparing, dan veroorzaken we een onomkeerbare schade aan het milieu.

Kies nu voor energiebesparing!

Knauf Insulation is zich ervan bewust dat iedereen een rol heeft in de weg naar een duurzamere toekomst. Als snelst groeiende isolatieproducent, nemen we onze verantwoordelijkheid op gebied van milieu-impact. Kies nu voor energiebesparing, is niet zomaar een uitdrukking, maar ons standpunt voor een duurzamere toekomst.

€ 270 bln

Het totaalbedrag dat de EU kan besparen met energie-efficiëntie.

3,3 mln

Het aantal olievaten die dagelijks bespaard kunnen worden met energie-efficiëntie.

460 mln

Het aantal tonnen CO2 die jaarlijks minder uitgestoten kunnen worden door gebouwen.

530,000

Het aantal arbeidsplaatsen die gecreëerd kunnen worden met het vergroten van energie- efficiëntie in gebouwen.

Nederland in ontwikkeling

De 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie. Een aantal belangrijke doelstellingen voor 2020 van België zijn:

  • Het energieverbruik met 20% doen dalen.
  • De CO2 – uitstoot verminderen met 15%.
  • 13% van de energie moet op duurzame wijze (zon/wind/water) opgewekt worden.

Isolatie, de beste oplossing voor energiebesparing

De helft van het verbruik van energie in gebouwen kan bespaard worden door eenvoudige maatregelen zoals isolatie. Het isoleren van gebouwen is dan ook de meest eenvoudige en effectieve manier om energie te besparen. Een ongeïsoleerde woning verliest meer dan 50% van de warmte via dak, gevel en vloer. De juiste isolatie kan de energierekening voor verwarming met maar liefst 70% verminderen. In tegenstelling
tot andere energiebesparingmethoden levert isolatie een levenslange, substantiële bijdrage aan de kwaliteit van het gebouw. Bovendien is isolatie onderhoudsvrij.

Knauf Insulation

Onze belangrijkste bijdrage aan de duurzame ontwikkeling is middels onze producten. Onze glaswol- producten besparen bijvoorbeeld over hun gehele levensduur meer dan 500 keer de energie die nodig is om de producten te produceren.

Bij Knauf Insulation werken we samen met onze werknemers, klanten en de overheid om ervoor te zorgen dat de energie-efficiënte industrie voldoet aan de ambitieuze doelstellingen om CO2-uitstoot van gebouwen te verlagen.
Wij maken deze doelstellingen waar door bewuste keuzes te maken met betrekking tot ons productieproces, producten en onze bedrijfsvoering. We zijn continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe methoden en technologieën om duurzame oplossingen te creëren voor energie- efficiënte gebouwen.

Een van onze vooruitstrevende, duurzame innovaties is de introductie van de nieuwe generatie minerale wol met ECOSE Technology.

Goedkoopste Isolatie Garantie!

Sluiten