geld besparen met ISDE-subsidie

Isolatiemateriaal zorgt voor energiebesparing in huis, dit zorgt op zijn beurt weer voor een duurzamer huis. Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar voor het isoleren van jouw huis. Wij geven je alle uitleg over de regeling Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE subsidie): wat is het, welke voorwaarden er gelden en hoe vraag je de subsidie voor isolatie aan?

Wat is de ISDE subsidie?

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een overheidsinitiatief dat gericht is op het ondersteunen van energiebesparende maatregelen in huizen en gebouwen. Deze regeling, gericht op zowel particuliere woningeigenaren als zakelijke gebruikers, stimuleert de aankoop van duurzame energieproducten zoals warmtepompen, zonneboilers en isolatiematerialen.

Belangrijke wijzigingen voor 2024 omvatten een verhoogd budget en de toevoeging van nieuwe technologieën en producten. De focus ligt op het verder stimuleren van energiebesparing en de overgang naar duurzame energiebronnen, in lijn met Nederlands klimaatdoelstellingen. Zo heeft de overheid ook de campagne “Zet ook de knop om” gestart, om verduurzaming onder de aandacht te brengen. 

Wat is er nieuw in 2024 voor de ISDE subsidie?

De ISDE subsidie ondergaat in 2024 belangrijke wijzigingen die het nog aantrekkelijker maken voor woningeigenaren en bedrijven om te investeren in verduurzaming. Met een verhoogd budget en nieuwe, ondersteunde technologieën, zet de Nederlandse overheid grote stappen richting een duurzamere toekomst.

Belangrijkste wijzigingen in 2024

1. Zonnepanelen komen niet meer in aanmerking

Een belangrijke wijziging is dat zonnepanelen in 2024 niet meer in aanmerking komen voor ISDE subsidie. Het btw-tarief op zonnepanelen is nog wel steeds 0%, maar er zijn geen aanvullende subsidies meer voor. De overheid laat hiermee zien de nadruk te willen leggen op verdere verduurzaming, zoals isolatie en het verminderen van het gasverbruik.

2. Verhoogde subsidie voor biobased isolatiematerialen

Er is een bonus geïntroduceerd voor het gebruik van biobased, milieuvriendelijke isolatiematerialen zoals houtwol, vezelhennep en vlas. Deze materialen hebben doorgaans een hogere aanschafprijs dan de klassieke isolatiematerialen, zoals glaswol.

3. Energielabel A++ voor warmtepompen en extra bonus

Vanaf 2024 moet een warmtepomp minstens energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor ISDE. Warmtepompen met energielabel A+++ ontvangen een extra bonus. Warmtepompen met een energielabel A+ of lager komen niet meer in aanmerking voor subsidie, tenzij ze al in 2023 zijn gekocht en in 2024 worden geïnstalleerd.

4. Verlaagde subsidie voor zonneboilers

De subsidie voor zonneboilers wordt vanaf 2024 verlaagd, vooral voor grotere zonnecollectoren, om overstimulering te voorkomen.

5. Versoepelde eisen voor monumentale woningen

De ISDE wordt toegankelijker gemaakt voor eigenaren van monumentale woningen. Subsidies zijn nu beschikbaar voor isolatieverbeteringen met specifieke U-waarden, zoals glas vanaf een U-waarde van 3,0 W/m²K (vergeleken met 1,2 W/m²K voor standaard woningen), en isolerende panelen en deuren met vergelijkbare versoepelde criteria. Ook zijn subsidies beschikbaar voor dakisolatie vanaf een Rd-waarde van 2,5 m²K/W, lager dan de eis voor niet-monumentale woningen.

Rd-waarde voorwaarden ISDE subsidie 

Een hogere Rd-waarde betekent dat het materiaal effectiever is in het vasthouden van warmte, wat zorgt voor een energiezuiniger huis. Het is van belang de Rd-waarde voor subsidie in acht te nemen voordat je gaat isoleren. Hieronder een overzicht van de minimale Rd-waarden per constructietype te vinden, om in aanmerking te komen voor subsidie.

Minimale Rd-waarden per Constructietype (m²K/W):

 • Dakisolatie: Subsidies beginnen vanaf een Rd-waarde van 3,5, waardoor je dak een fort wordt tegen warmteverlies.
 • Zolderisolatie: Ook hier is een Rd-waarde van 3,5 noodzakelijk om de warmte op de zolder of vliering effectief vast te houden.
 • Spouwmuurisolatie: Met een Rd-waarde van 3,5 houdt je de warmte binnen en de kou buiten, wat bijdraagt aan een comfortabel binnenklimaat.
 • Vloerisolatie: Een Rd-waarde van 3,5 maakt je vloer tot een solide basis voor warmtebehoud, aangezien een aanzienlijk deel van de warmte in huis verloren kan gaan via de vloer.
 • Kruipruimte isolatie: Ook hier is een Rd-waarde van 3,5 de sleutel tot het minimaliseren van warmteverlies.
 • Bodemisolatie: Een Rd-waarde van 3,5 zorgt ervoor dat zelfs de basis van je woning bijdraagt aan een optimale temperatuurcontrole.

Door deze richtlijnen te volgen, zorg je ervoor dat je isolatieproject niet alleen bijdraagt aan een comfortabeler thuis, maar profiteer je ook van de subsidies.

Het aanvraagproces van de ISDE regeling 2024

Het aanvraagproces voor de ISDE subsidie is gestroomlijnd om het voor woningeigenaren en bedrijven gemakkelijker te maken om subsidie te ontvangen. Hier zijn belangrijke stappen en vereisten opgesomd:

 • Bewijs van eigendom en bewoning: De subsidieaanvrager moet de eigenaar en hoofdbewoner van de woning zijn. Dit zorgt ervoor dat de subsidie ten goede komt aan degenen die direct profiteren van de energiebesparende maatregelen.
 • Erkend installatiebedrijf: De installatie van isolatiematerialen, warmtepompen, en zonneboilers moet worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Dit garandeert professionaliteit en kwaliteit in de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Aanvraag tijdframe: De aanvraag voor de ISDE subsidie moet binnen 24 maanden na de installatie van de maatregelen worden ingediend. Dit zorgt voor een redelijk tijdframe voor aanvragers om hun documentatie in orde te maken en de subsidie aan te vragen.
 • Financiële afwikkeling: De kosten voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen moeten volledig zijn voldaan. Dit betekent dat de subsidieaanvrager bewijs van betaling moet overleggen als onderdeel van de aanvraag.

Zakelijke ISDE 2024

De ISDE-regeling breidt in 2024 uit met speciale aandacht voor zakelijke gebruikers, met het doel om de transitie naar duurzame energie binnen het bedrijfsleven te stimuleren. Deze subsidieregeling, die zich richt op het ondersteunen van energiebesparende maatregelen en de aankoop van duurzame energieproducten, biedt ondernemers een unieke kans om hun energieverbruik te verduurzamen en tegelijkertijd financieel voordeel te behalen. 

 • Subsidiecategorieën: Voor zakelijke aanvragers omvat de ISDE 2024 subsidies voor warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines – exclusief voor bestaande bouw. Let op de specifieke vereisten per categorie, zoals de noodzaak voor warmtepompen om een energie-efficiëntieklasse van A++ of hoger te hebben.
 • Budget en deadline: Er is een aanzienlijk budget van € 605 miljoen beschikbaar gesteld voor 2024, verdeeld op volgorde van binnenkomst. Het is belangrijk om je aanvraag tijdig in te dienen, tussen 1 januari en 31 december 2024, en vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking.
 • Aanvraagcriteria: Subsidieaanvragen moeten worden ingediend vóór contractuele verplichtingen. Na goedkeuring van de subsidieaanvraag heb je 24 maanden de tijd om de investering te realiseren. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een erkend bouwinstallatiebedrijf.
 • Combinatie met andere subsidies: De ISDE kan niet worden gecombineerd met de fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA) voor dezelfde investering. Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke regeling het meeste voordeel oplevert voor jouw situatie.

Door deze richtlijnen te volgen, kun je als zakelijke investeerder optimaal gebruikmaken van de ISDE-regeling in 2024, waardoor jouw bedrijf verder kan verduurzamen, terwijl je profiteert van financiële steun van de overheid.

<!-- table { width: 100%; border-collapse: collapse; } table, th, td { border: 1px solid black; } th, td { padding: 10px; text-align: left; } th { background-color: #fdd564; /* aangepaste kleur */ color: black; } .isolatie-type { background-color: #e8e8e8; /* lichte achtergrondkleur voor onderscheid */ } -->

Subsidiebedragen voor isolatie

In onderstaande tabel zie je hoeveel subsidie je krijgt voor isolatiemaatregelen:

Isolatietype Mogelijke subsidie die je kunt krijgen Subsidiebedrag per m² Mogelijke Duurzame bonus Aantal m² waarvoor je subsidie kunt krijgen
Spouwmuurisolatie € 40 tot € 680 € 4 € 1,50 Vanaf 10 t/m 170 m²
Gevelisolatie € 190 tot € 3.230 € 19 € 6 Vanaf 10 t/m 170 m²
Bodemisolatie of Vloerisolatie Bodemisolatie: € 60 tot € 390  € 3  € 1  Vanaf 20 t/m 130 m²
Vloerisolatie: € 110 tot € 715 € 5,50 € 2 Vanaf 20 t/m 130 m²
Dakisolatie of Zolder/vlieringvloerisolatie Dakisolatie: € 300 tot € 3.000 € 15 € 5 Vanaf 20 t/m 200 m²
Zolder/vlieringvloerisolatie: € 80 tot € 520  € 4  € 1,50  Vanaf 20 t/m 130 m²

Extra subsidie biobased isolatiematerialen

Hoewel biobased isolatiematerialen vanwege hun duurzame eigenschappen en productieproces doorgaans duurder zijn dan conventionele materialen, maakt de extra subsidie deze keuze financieel aantrekkelijker. Deze subsidie is specifiek ontworpen om de initiële kostenbarrière te verlagen en de toegankelijkheid van duurzame isolatieopties te vergroten.

Bonuslijst: Subsidie per isolatietype

Om het je gemakkelijker te maken, hebben we een duidelijk overzicht opgesteld van de subsidies per type isolatie. Deze subsidies zijn beschikbaar voor biobased isolatiematerialen die voldoen aan de gestelde duurzaamheidscriteria.

 • Bodemisolatie: € 1 per m²
 • Vloerisolatie: € 2 per m²
 • Dakisolatie: € 5 per m²
 • Gevelisolatie: € 6 per m²
 • Zolder- of Vlieringvloerisolatie: € 1,50 per m²
 • Spouwmuurisolatie: € 1,50 per m²

Let op: Deze subsidie is alleen van toepassing op isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd vanaf of na 1 januari 2024. Dit zorgt ervoor dat de subsidie bijdraagt aan toekomstige, duurzame investeringen en niet aan reeds uitgevoerde projecten.

Extra subsidie meerdere isolatiemaatregelen

Wist je dat je subsidiebedrag aanzienlijk kan toenemen als je besluit om meer dan één isolatiemaatregel uit te voeren? Dat klopt, het bedrag van je subsidie voor isolatiemaatregelen kan zelfs verdubbelen. Dit geldt ook wanneer je isolatie combineert met andere verduurzamende installaties in je huis. Het enige wat je nodig hebt, is een aanvraag die binnen 24 maanden na de realisatie van de eerste maatregel wordt ingediend.

Uitzondering voor biobased bonussen

Als je kiest voor biobased, milieuvriendelijke isolatiematerialen (en dat juichen we alleen maar toe!), ontvang je een aantrekkelijke bonus voor je milieubewuste keuze. Echter, het is goed om te weten dat deze specifieke bonus niet verdubbeld wordt bij de subsidieaanvraag voor een tweede maatregel. De bonus blijft een prachtige aanvulling, maar wordt eenmalig toegekend.

Rekenvoorbeeld: Hoe werkt het in de praktijk?

Stel je voor, je kiest ervoor om 50 m² van je vloer te isoleren met biobased materiaal. Deze milieubewuste beslissing levert je niet alleen een standaard subsidie op van € 15 per m², maar je krijgt ook een extra bonus van € 5 per m², exclusief voor het kiezen van biobased materialen. Dit houdt in dat je voor je vloerisolatie € 750 ontvangt, aangevuld met een bonus van € 250. Als je daarna besluit een zonneboiler te installeren, dan wordt je basissubsidie van € 750 verdubbeld. Je totale subsidie voor de biobased vloerisolatie bedraagt dan € 1.750, en dat is nog exclusief de subsidie die je ontvangt voor de zonneboiler.

Gemeentelijke subsidies 2024

Naast de landelijke ISDE subsidie bieden veel gemeenten aanvullende subsidiemogelijkheden aan voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Deze gemeentelijke subsidies hebben betrekking op isolatie, het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame energieoplossingen.

De voorwaarden en het subsidiebedrag kunnen per gemeente verschillen, afhankelijk van de lokale beleidsdoelstellingen en beschikbare budgetten. Het is aan te raden om de website van je eigen gemeente te raadplegen voor specifieke informatie over beschikbare subsidies, voorwaarden en het aanvraagproces. Het combineren van landelijke en gemeentelijke subsidies kan een belangrijke financiële ondersteuning bieden voor het verduurzamen van je woning of gebouw.

Vraag je ISDE subsidie aan

Of je nu een woningeigenaar bent die streeft naar een duurzamere levensstijl, of een zakelijke investeerder die zijn bedrijf groener en efficiënter wil maken, de ISDE biedt tal van kansen om je doelen te bereiken. Het initiatief staat centraal in de ambitieuze plannen van Nederland om energie-efficiëntie te bevorderen en de overgang naar hernieuwbare energie te versnellen.

Het is een kans om niet alleen bij te dragen aan het milieu, maar ook om te profiteren van financiële voordelen en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame toekomst. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over je subsidieaanvraag, neem dan gerust contact met ons op.